• น้ำดื่ม พิวโอเร่ Puore

  น้ำดีที่ต้องดื่ม .. !

 • Thai Water Generation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

ประเภทผลิตภัณฑ์

เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ แบบเคลื่อนที่ได้ รุ่น iPure -I & iPure (sof) -I

เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ แบบเคลื่อนที่ได้ รุ่น iPure -I & iPure (sof) -I

เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ชนิดเคลื่อนที่ได้ (Portable Purified Water Machine System) ระบบ Reverse Osmosis ชนิด Direct Feed สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยสามารถผลิตน้ำบริสุทธิ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน AAMI เพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อผู้ป่วย

คุณลักษณะเด่นของเครื่อง

 • เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์เป็น  ระบบ  Reverse Osmosis   แบบ One-Pass RO  ชนิด  Direct Feed  มีค่าความเชื่อมั่นของระบบสูง
 • ระบบควบคุมหรือหน่วยประมวลผลเป็นระบบ   CAN Interface  ที่สามารถทนต่อสัญญาณรบกวนได้เป็นอย่างดี 
 • อุปกรณ์สวิตช์ควบคุมแรงดัน ( Pressure  Switch)  และสวิตช์ป้องกันระบบแรงดันสูงเกินปกติ ( High  Pressure  Switch )  เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง
 • มีอุปกรณ์วัดอัตราการไหลของน้ำบริสุทธิ์ (Permeate) และอุปกรณ์วัดอัตราการไหลของน้ำทิ้ง (Concentrate)
 • อุปกรณ์วาล์วไฟฟ้า (Solenoid Valve)  ทั้งระบบใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำ  24 VDC
 • วัสดุที่ใช้สร้างเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์เป็นวัสดุชนิด Stainless Steel  เกรด 304  และ 316L

Model Number iPure - I iPure(Sof) - I
Design Parameters
Design Type Direct Feed  
ProductFlow @ 25°C (LPH) 80 - 120 
Operating Temp 50-80°F (10-27°C)
System Recovery 50 -75%
Feed Pressure 30-80 PSI
Membrane 21” (1) 4”
Electrical Load KW 15
Sanitization Chemical 
Dimensions Inch (CM)
W x D x H 35 x 80 x 95
Operating Weight (KG) 150
General Materials of Construction
Pump 316 SS / Cast Iron / Tungsten carbide / Carbon / EPDM /
 Viton  or Silicon carbide (Q) / Silicon carbide (Q) 
complete with EPDM (E) seals
Piping 304 / 316L SS Stainless Steel 
Multi Media Tank / Carbon Filter Tank 304 SS Stainless Steel 
Water Softener Tank   304 SS Stainless Steel 
5 micron filter Tank 304 SS Stainless Steel 
RO Housings 304 SS Stainless Steel 
Valves 304 / 316  SS Stainless Steel 
Fittings 304 / 316 SS Stainless Steel 
Pipe Thread Seal 304 / 316 SS Stainless Steel 
Frame 304SS Stainless Steel
Connections
Feed Water 3/4”
Product Water TC 3/4”
Waste Water -Flanged 3/4”
Electrical 220 V AC, 50 Hz, Single Phase
Typical Treated Water Quality*
Standard USPure Meets current USP standards for Purified Water
Bacteria < 100 cfu/ml
Endotoxins < 0.5
System Feed Water Requirements*
Maximum Silt DensityIndex < 3
Maximum Free Chlorine < 3 ppm
Operating Temperature 10-27oC
Operating pH Range 3-10
Total Dissolved Solids < 600 ppm
Iron / Manganese < 0.1 ppm
* Feed water analysis required for final design

  0-4411-9831 โรงงานและบริการ(สำนักงานใหญ่)
  0-2157-1709 ศูนย์บริการสาขา ปทุมธานี