• น้ำดื่ม พิวโอเร่ Puore

  น้ำดีที่ต้องดื่ม .. !

 • Thai Water Generation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

ประเภทผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ยี่ห้อ พิวโอเร่ ขนาด 350 600 และ 1,500 มิลลิตร

ผลิตภัณฑ์น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ยี่ห้อ พิวโอเร่ ขนาด 350 600 และ 1,500 มิลลิตร

จำหน่าย : ผลิตภัณฑ์น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ยี่ห้อ พิวโอเร่ ขนาด 350 600 และ 1,500 มิลลิตร

ผลิตภัณฑ์

ขนาด

ราคา/แพ็ค

น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  ยี่ห้อ พิวโอเร่

350 มล.

40

น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  ยี่ห้อ พิวโอเร่

600 มล.

45

น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  ยี่ห้อ พิวโอเร่

1,500 มล.

50

 

 

 

สายตรง โทร.  09-2636-3887  (คุณปีใหม่)


  0-4411-9831 โรงงานและบริการ(สำนักงานใหญ่)
  0-2157-1709 ศูนย์บริการสาขา ปทุมธานี